REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nie udzielamy informacji handlowych drogą telefoniczną. Wszystkie informację są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe następuje nie dłużej niż w przeciągu 24 godzin.

Zamówienia realizujemy już od jednej sztuki. 

 

UWAGA! 

1. Ceny produktów w kategorii "gadżety reklamowe" nie zawierają w sobie ceny znakowania.

2. Do podanych cen w sklepie internetowym należy doliczyć podatek VAT.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień

zawartych w niniejszych Regulaminie sklepu.

4. Przy pierwszych 3 zamówieniach obowiązuje 100% przedpłaty. Natomiast przy kolejnych realizacjach udzielamy 14-dniowego terminu zapłaty.

 

METODY PŁATNOŚCI

Przelew bankowy 

Skorzystaj z usług swojego banku i prześlij należność bezpośrednio na nasze konto. W tytule przelewu należy podać nr. zamówienia oraz login.

Dane do przelewu

Mako Studio  Dobrawa Brzezińska

ul. Promienista 90 

REGON: 302293787, NIP: 779-231-14-39

PKO 36 1020 4027 0000 1302 1518 8283

 

DOSTAWA

1. Przesyłka kurierska 16 zł do 30 kg na terenie Polski. 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia (produkty bez znakowania):

Przesyłka zostaje przygotowana i wysłana w przeciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności lub przesłania potwierdzenia przelewu.

2. Zamówienia, w których skład wchodzi znakowanie towaru:

Standardowy okres realizacji znakowania to 7 dni roboczych.

 

REKLAMACJA

1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

2. Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy. 

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu jednak nie później niż w ciągu dwóch dni

roboczych pod względem ilościowym, a pod względem jakościowym w ciągu pięciu dni roboczych od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić

reklamację.

4. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej (faxem lub pocztą elektroniczną) z podaniem towaru, którego dotyczy, ilości, przyczyny

reklamacji oraz proponowanego sposobu załatwienia. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z Mako Studio

uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia

reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia Mako Studio do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.

5. Po upływie terminów określonych w pkt. 3. niniejszego paragrafu, wygasają uprawnienia klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

6. Mako Studio zobowiązana jest do wypowiedzenia się na temat reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Mako Studio ponosi

odpowiedzialność z tytułu zdarzeń określonych powyżej do wartości wadliwego zamówienia.

7. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:

a. towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, naprawy),

b. zgłoszono ją po upływie terminów przewidzianych niniejszym paragrafem,

c. jakość towaru jest zgodna dostępnymi w Mako Studio w chwili składania zamówienia przez klienta wzorami towarów,

d. Klient błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył,

e. Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w towar

f. wada dotyczy towaru pozakatalogowego, tj. wyprodukowanego na specjalne zamówienie.

8. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.

9. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez Mako Studio.

10. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości

Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. grawer, nadruk, tłoczenie) w przypadku, gdy klient nabywa w Mako Studio

czysty, nieoznakowany towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

11. Mako Studio ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób

trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.